Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hải Quế

Hải Lăng - Quảng Trị
qti-hailang-mnhaique@edu.viettel.vn