KẾ HOẠCH THÁNG 11

 

          Trọng tâm: Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

( 1982-2019)

 

 

1.Tưởng chính trị, đạo đức lối sống của CBGV,NV:

- CBGV, NV phải nghiêm tức thực hiện đúng đường lối của Đảng , pháp luật nhà nước.

- CBGV, NV chấp hành đúng đạo đức nhà giáo, ăn mặc gọn gàng, lịch sự , giao tiếp lịch sự.

- CBGV, NV tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đè năm 2019.

- CBGV, NV phải thực  hiện đúng kỷ luật lao động và luật ATGT.

2.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác.

-Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN.

- GV các nhóm lớp phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

- 100 % CBGV tham gia hội thảo trực tuyến chuyên đề “ GD lấy trẻ làm trung tâm “  ( HĐ NT - HĐ LQCC )cấp huyện do phòng tổ chức .

- Tổ chức và hoàn thành hội thi GVDG cấp trường.

- Triển khai hợp đồng , lắp đặt hệ thống bếp ga và nấu ăn ở bếp mới.

- CBGV tham gia và thực hiện , hoàn thành kế hoạch “ Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm “.

- Nhà trường , ban KT nội bộ chuân bị đầy đủ hồ sơ, CSVC đón đoàn kiểm tra của phòng.

- Nhà trường chỉ đạo GV các nhóm, lớp thực hiện thường xuyên và đảm bảo công tác vệ sinh nhóm, lớp, môi trường , đảm bảo lớp học khuôn viên luôn “ Xanh , sạch , đẹp và an toàn “ cho trẻ vui chơi và hoạt động.

- Chỉ đạo BCGV, NV và bộ phận y tế thực hiện nghiêm túc công tác bán trú cho trẻ , phải chú trong đảm bảo an toàn  VSTP ( chú trọng kiểm tra thực phẩm và vệ sinh đồ dùng bán trú  và việc tổ chức giờ ăn cho trè ở các lớp )

* Nội dung khác:

- Ngày 6/11: 01 CBQL tham gia tập huấn xử lý rác thải

- Ngày 7/11: 14h00 Họp hiệu trưởng

          - Ngày 9/11: BGH tập huấn về năng lực quản lý về giới

       * Bếp ăn:

Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ; Đảm bảo khẩu phần ăn, đủ lượng, đủ chất, thực hiện đúng thực đơn đã lên.

* Y tế:

- Theo dõi cân đo trẻ SDD, trẻ nhà trẻ.

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày tại các bếp ăn.

- Viết bài tuyên truyền phòng bệnh mùa đông cho trẻ ddeer4 tuyên trueyefn đến phụ huynh tại các nhóm , lớp.

           2. Phát động phong trào thi đua; Thực hiện các cuộc vận động

- Duy trì tốt việc xây dựng môi trường lớp học sạch sẽ đảm bảo theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

- Tích cực làm vệ sinh, trồng bổ sung vườn rau, vườn cây của bé, chăm sóc hoa ở các khu vực.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung” và Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch.

         + Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN và công khai chất lượng CSGD trẻ cho các bậc phụ huynh.

+ Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ, yêu thương đối xử công bằng với trẻ, tránh đánh đập dọa nạt trẻ.

          + Sống giản dị tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm trong sinh hoạt hàng ngày.

3. Thực hiện chủ đề năm học “Nâng cao trách nhiệm đạo đức nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nhà giáo trong tập thể sư phạm:

+ Tạo không khí vui tươi trong đội ngũ giáo viên, vui vẻ, hòa nhã, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

+ Giáo viên đối với trẻ: gần gũi, yêu thương, không la mắng, đánh đập, xúc phạm thân thể trẻ. Rèn các kỹ năng cho trẻ phù hợp độ tuổi lớp mình

+ Giáo viên đối với phụ huynh: lịch sự thân thiện, cởi mở, nghiêm túc.

  4. Công tác tài chính

- Giáo viên thu các khoản đầu năm của trẻ có phiếu thu rõ ràng.

- Kế toán làm lương và các chế độ cho CBGVNV kịp thời.

         5. Công tác khác

- Tham gia các buổi lao động vệ sinh trường lớp hàng tuần

- Nhà trường - Công đoàn  kết hợp tổ chức kỷ niệm 20/11

- Nhà trường - Hội Phụ huynh chuẩn bị CSVCvà kinh phí tổ chức 20/11.( Dự kiến tổ chức ngày 19/11( thứ ba).