KẾ HOẠCH THÁNG 9

                      Trọng tâm:  Mừng ngày hội đến trường của Bé

                                          Năm học: 2019 -2020

 

1.Tưởng chính trị, đạo đức lối sống của CBGV,NV:

- CBGV, NV phải nghiêm tức thực hiện đúng đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước.

- CBGV, NV chấp hành đúng đạo đức nhà giáo, ăn mặc gọn gàng, lịch sự , giao tiếp lịch sự, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- CBGV, NV tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đè năm 2019

- CBGV, NV phải thực  hiện đúng kỷ luật lao động và luật ATGT.

2.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác.

- Triển khai và tổ chức Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN từ ngày 5/9

- GV các nhóm lớp phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

- 100 % CBGV tham gia thục hiện tahnfh công chương trình “ Mừng ngày hội đến trường của bé “, tạo không khí vui tươi cho trẻ và phụ huynh trong ngày “ toàn dân đưa trẻ đến trường” .

- Hoàn thành hồ sơ , tham mưu để xây dựng bếp nấu ăn bán trú cho trẻ

- CBGV tham gia và thực hiện , hoàn thành kế hoạch “ Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm “.

- Nhà trường chỉ đạo GV các nhóm, lớp thực hiện thường xuyên và đảm bảo công tác vệ sinh nhóm, lớp, môi trường , đảm bảo lớp học khuôn viên luôn “ Xanh , sạch , đẹp và an toàn “ cho trẻ vui chơi và hoạt động.

- Chỉ đạo BCGV, NV và bộ phận y tế thực hiện nghiêm túc công tác bán trú cho trẻ , phải chú trong đảm bảo an toàn  VSTP ( chú trọng kiểm tra thực phẩm và vệ sinh đồ dùng bán trú 

- Chỉ đạo y tế tổ chức cân đo, châm biểu đồ Qúy I cho trẻ toàn trường.

 - Chỉ đạo các lớp tiếp tục trang trí lớp học chủ đề , chủ điểm

* Kiểm tra theo KH nội bộ trường học:

+ KT nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn và việc tổ chức giờ ăn cho trè ở các lớp

+ BGH + tổ trưởng : Chấm trang trí nhóm , lớp

* Hoạt động khác.

- Nhà trường kiểm tra các hoạt động của nhóm , lớp và bộ phận

  * Nội dung khác:

- Ngày 13/9 : Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học

- Ngày 8/9: Hội nghị phụ huynh toàn trường

3. Thực hiện chủ đề năm học “Nâng cao trách nhiệm đạo đức nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nhà giáo trong tập thể sư phạm:

+ Tạo không khí vui tươi trong đội ngũ giáo viên, vui vẻ, hòa nhã, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

+ Giáo viên đối với trẻ: gần gũi, yêu thương, không la mắng, đánh đập, xúc phạm thân thể trẻ. Rèn các kỹ năng cho trẻ phù hợp độ tuổi lớp mình

+ Giáo viên đối với phụ huynh: lịch sự thân thiện, cởi mở, nghiêm túc.

 4. Công tác tài chính

Giáo viên thu các khoản đầu năm của trẻ có phiếu thu rõ ràng.

Kế toán làm lương và các chế độ cho CBGVNV kịp thời.